Albert Kutná Hora - Demoliční práce část 3/3 Kompletace