Likvidace Odpadu

Poskytujeme služby týkající se likvidace odpadu.

Zajistíme odvoz odpadu přímo z místa Vašeho bydliště či firmy.

Podle druhu a množství lze využít kontejner.

Na místě připravení je nutné zajistit velký manipulační prostor pro přistavení / výměnu kontejnerů a zajištěna příjezdová cesta.

Nabízíme odvoz a likvidaci stavební suti, demoličního odpadu včetně komoditu.