Zemní Práce

Nabízíme veškeré úkony od drobných zemních prací, jakož to výkopů základů pro rodinný dům, hloubení bazénů, výkopy přípojek, hloubení základů pro ploty až po náročnější zemní práce a rozsáhlé úpravy terénu.

Zrekultivujeme území po těžbě, skládkách a jakékoliv terénní úpravě.